UL, Utvecklande Ledarskap

UL är en utbildning som kommer från Fhs (Försvarshögskolan) och bygger på en gedigen forskning kring effektivt ledarskap. UL innebär att man som ledare uppträder som ett föredöme.

 

Utbildningen är 2 dagar sammanhängande på internat därefter  1 dags fördjupning efter 6-8 veckor och möjlighet till coaching i mellantiden. Arbetsverktyget är bla ett 360 graders formulär som Du, 1 chef, 1-2 kollegor och 3-7 medarbetare i förväg fyller i. Formuläret ger en bild av vilka olika ledarbeteenden Du använder idag. Under kursdagarna går vi igenom teorin och UL-modellen samt tränar och diskuterar ledarskap ur olika aspekter. I sammanställningen får Du ta del av hur Du själv och andra skattar Dig. Med detta som underlag sätter Du upp mål för Din fortsatta utveckling och gör en personlig handlingsplan. Mycket av arbetet under dagarna sker i triader där Du får feedback.