UGL - Utveckling, Grupp, Ledarskap

"En av de mest uppskattade ledarskapsutbildningarna vi har i Sverige" (Ur tidningen Chef)

 

Det övergripande målet för utbildningen är att göra deltagarna effektivare som ledare, utbildare och gruppmedlemmar.

Detta uppnås genom att:

-få erfarenhet av upplevelsebaserad inlärningsmodell.

-kunna se och hantera konflikter.

-kunna ta och ge effektiv feed-back.

-kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling.

-förstå att det finns behov av olika ledarstilar.

-få ett ökat självförtroende och självinsikt.

 

UGLn är sedan 2008 omarbetad för att bättre möta dagens behov av kunskap i grupprocesser och även anpassad till UL, Utvecklande Ledarskap, en annan utbildning från Försvars Högskolan (FHS). Kursen är fem dagar och förlagd på internat, 8-12 deltagare och två handledare.

Företaget har flera olika samarbetspartners.

 

 

"Att ge gruppen det den behöver
är ofta inte det den vill ha."