SDI Strength Deployment Inventory

Ett analysinstrument där Du genom att ta ställning till olika påståenden får ett resultat att föra reflektiva samtal kring, mot en egen utveckling. Inget beteende är bättre eller sämre än något annat, utan olikheterna berikar, men vi måste förstå dem för att kunna hantera dem.

 

Genom SDI kan Du uppnå större förståelse för:

-Varför Du beter Dig som Du gör.

-Vilka styrkor Du för med Dig i relationer och roller.

-Varför Du tycker att vissa relationer är givande och andra inte är det

-Hur Du undviker/kan undvika stressande situationer.

-Hur Du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer.

 

SDI kan vara ett bra verktyg inför t ex delat ledarskap, eller klargörande inför ett grupputvecklingsarbetet.