EQvita

EQvita - Livets Eqvation, hur ska man få den att gå ihop? Kanske genom att balansera krav och förmåga, att se meningsfullheten i vardagen, att känna lusten och engagemanget i arbetet?

 

Från början användes EQvita som ett analysinstrument för att titta på och arbeta med tio olika områden kopplade till vårt arbets- och privatliv. Till exempel; Glädje/Humor, Sömn, Stress, Bekräftelse och Sammanhang. Nu finns även en bok som hör till analysinstrumentet.

 

EQvita används både enskilt och i grupp. Fungerar som en fördjupning till stressutbildning.

 

Konceptet arbetades fram under stor glädje och vånda tillsammans med Annika Zellman-Eek.