Ledarutveckling

Ett ledarskap kan vara både lustfyllt och "på liv och död"! Att ha möjligheten att påverka verksamheten, ta ansvar för den och hjälpa sina medarbetare att leverera efter sin bästa förmåga och på det sätt som mest gagnar verksamheten. Att ha förmånen att vara det goda föredömet för sina medarbetare.


Arbetet med ledarskap sker både i grupp och individuellt. Jag försöker att kombinera forskning och teorier med grupp-ens/individens förmågor och situation. Arbetet innebär ofta fokus på mål, kommunikation och drivkrafter, och min roll är ofta att utmana.

En klok man lär ha sagt att ”Varje chefs ledarskap utgår ifrån hans/hennes personlighet”.