Konflikthantering

Definieras:  En konflikt är när 2 behov eller viljor kolliderar. Det behöver inte innebära att man är ovänner.

 

Alla konflikter kan eller måste inte hanteras, lösas upp eller ens defineras. Tekniker och metoder att hantera konflikter är inte alltid samma som konfliktlösning. Men det är dyrt, på flera sätt, att låta en konflikt växa utan att söka lösning. Samtidigt är det belönande att hantera en konflikt, så att parterna känner sig tillfreds och att de har fått erfarenhet av att en bra hanterad konflikt berikar.

 

Sättet som jag, som utomstående, hanterar konflikter är initialt lika oavsett problem - intervju, kartläggning, analys. Fortsättningen med rapportering, förslag till åtgärder och uppföljning skiljer sig och speglar analysen.