Handledning

Att ha någon utomstående vars roll är att ställa frågor, belysa, spegla, reflektera och sammanfatta är ofta ett stöd. Inte minst för ledaren som kanske är ensam.

 

Sedan år 2000 har jag handlett och arbetat med delat

ledarskap. Där har jag haft förmånen att följa hur arbetet vuxit fram och påverkat både individ och organisation.

 

Arbetet med handledningen utgår både från personen och professionen.