Grupputveckling

En väl fungerande och funktionell grupp har förutom de rent materiella vinsterna också den personliga tillfredställelsen. Att arbeta med och i en grupp som når synergi, där 1+1 blir mer än 2, är en hisnande känsla! Det troliga är att det är en grupp som är "mogen" - där medlemmarna tar ett eget ansvar både för uppgiften och för sig själva. Det är också troligt att det är en grupp som präglas av "konfliktsyn" - konflikter är naturliga, utvecklande, lite jobbiga, men något som, om de hanteras rätt, leder till harmoni. Dessutom är gruppens värdesystem gemensamt framtaget och implementerat.

 

Att arbeta med grupper och dess utveckling är bland det roligaste som finns! Inte heller här finns helt färdiga koncept utan arbetet utformas i dialog med uppdragsgivaren och kan gälla såväl ledningsgrupp som arbetsgrupper. Gärna också tillsammans med andra konsulter.

 

"Om vi samtalar med det goda hjärtat har får vi

en större förståelse"