Coaching

Coach betyder turistbuss eller galavagn. Ordet började användas på 1500-talet och beskrev något som "fraktade människor från där de var till dit de ville komma". Coach är med andra ord en metafor för något(n) som hjälper människor till en önskad plats.

 

Att coacha innebär bl a att med etiska riktlinjer och en speciell teknik ställa frågor för att hjälpa kunden att fördjupa sitt lärande, förbättra sin prestation och öka sin livskvalitet. Under varje möte är det kunden som väljer samtalsämnet, ofta kopplat till det övergripande målet med coachingen och coachen som lyssnar och bidrar med observationer och frågor. I samtalet är man jämbördiga parter.

 

Jag arbetar även med utbildning i ett coachande förhållningssätt.

 

Jag är diplomerad coach sedan nov 07 (från Leapfrog AB) och avser att certifiera mig enligt ICFs (International Coaching Federation) regler under 2013 på PCC-nivå (Professional Certified Coach).