Grupputveckling

En väl fungerande och funktionell ledningsgrupp har förutom de rent materiella vinsterna och den personliga tillfredställelsen, en god kraft i att vara just det goda föredömet för sina medarbetare. Att arbeta med och i en grupp som når synergi, dr 1+1 blir mer än 2, är en hisnande känsla! Det troliga är att det är en grupp som är "mogen" - där medlemmarna tar ett eget ansvar både för uppgiften och för sig själva. Det är också troligt att det är en grupp som präglas av "konfliktsyn" - konflikter är naturliga, utvecklande, lite jobbiga, men något som, om de hanteras rätt, leder till harmoni. Dessutom är gruppens värdesystem gemensamt framtaget och implementerat.

 

Att arbeta med grupper och dess utveckling är bland det roligaste som finns" Inte heller här finns helt färdiga konceptm utan arbetet utformas i dialog med uppdragsgivaren och kan gälla såvl lednings.som arbetsgrupper.