METTE HARTELIUS

Konsult och egenföretagare med medicinsk- och beteende-vetarbakrund, psykoterapeut steg 1-utbildad, UGL, UL- och SDI-handledare samt diplomerad coach enl ICFs regler.

 

Jag har tidigare arbetat som anställd konsult men är sedan 1996 i eget företag. Förutom nämnda utbildningar arbetar jag bl.a. med ledarutveckling, grupputveckling, handledning, coaching och konflikthantering. Verkar och arbetar i ett stort nätverk av både kollegor, samarbetspartners och kunder.

 

 

"Motivationen är den sunda relationen
mellan
den jag är och det jag gör"